Strona główna » Regulamin
Kontakt
Opinia o produkcie
Gorąco polecam!Wózek jest zgrabny i ładny a przy tym łatwo się prowadzi:-)
Ocena produktu 5/5
Ostatnie aktualności
Statystyka
  • Ilość produktów: 870
  • Ilość kategorii: 228
  • Ilość promocji: 7
  • Ilość nowości: 0
  • Aktualnie klientów na stronie: 2
  • Sklep odwiedziło: 4181830 klientów
  • Sklep działa od: 25-08-2009

Regulamin


Sklep internetowy www.krolestwodziecka.com prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży artykulów dziecięcych, wózków, fotelików samochodowych, zabawek oraz srzętu gimnastyczno-rehabilitacyjnego dla dzieci.
Właścicielem sklepu jest firma  Everytime Michał Czyżowski prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą w miejscowości Wieliczka (Małopolska). 

NIP 6832029253
REGON 122529720

 

Adres do korespondencji: 

Everytime Michał Czyżowski
ul.Kopernika 8
32-020 Wieliczka
 

Firma  Everytime Michał Czyżowski prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie RP.
Telefoniczny, jak również wirtualny kontakt z pracownikami jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 18.00.
Korzystanie z serwisu www.krolestwodziecka.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad dotyczących prywatności sklepu.

1. Oferta

Produkty, które prezentujemy na stronie sklepu, stanowią ofertę handlową w myśl kodeksu cywilnego.
Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Zespół pracowników sklepu www.krolestwodziecka.com, dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie danych technicznych towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.

W przypadku niewykluczonej zmiany ceny produktu lub niektórych parametrów technicznych, nasz pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania zamówienia.

Sklep www.krolestwodziecka.com zastrzega sobie prawo do powodowanego zjawiskami niezależnymi, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie internetowej. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego towaru nie będzie w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

Część asortymentu - zwłaszcza produkty wielkogabarytowe - jest ze względów transportowych wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów bezwzględnie dołączamy instrukcję montażu/obsługi.

2. Zamówienie i zapłata

Zamówienia można składać na 2 sposoby:
1. poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej www.krolestwodziecka.com
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krolestwodziecka@gmail.com


Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień oraz listy elektroniczne o wątpliwej treści nie będą rozpatrywane. W przypadku braku akceptacji zamówienia przez sklep www.krolestwodziecka.com w terminie 5 dni, zamówienie uznaje się za nieważne.

Firma  Everytime Michał Czyżowski nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki (*dotyczy przedpłaty na konto).

Do każdej przesyłki zostaje dołączony paragon lub  faktura VAT, stanowiąca w równej mierze pierwszorzędny dokument uprawniający do korzystania z praw gwarancji, reklamacji lub zwrotu towaru.

Zamówione towary są dostarczane na adres do wysyłki, zależnie od wyboru Klienta - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty wysyłki zależą od wagi towaru i widnieją na stronie z pełnym opisem. Przy zakupach powyżej 500 zł koszty przesyłki pokrywa sprzedający.

Zapłaty za towar dokonać można za pomocą przedpłaty.

Nasze konto bankowe:
10 1090 1665 0000 0001 1870 3105 w banku BZ WBK

IBAN
PL10 1090 1665 0000 0001 1870 3105

SWIFT (BIC) 
WBKPPLPP

Klient ma obowiązek w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu.
Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny niezbędny do uznania reklamacji.

3. Realizacja zamówień. Wysyłka towaru

Przez moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży w zamówieniach dokonanych drogą elektroniczną (formularz zgłoszeniowy/wiadomość e-mail), rozumieć należy czas udzielenia przez obsługę sklepu informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, natomiast drogą telefoniczną - czas rozmowy, w której pracownik obsługi sklepu przyjął zamówienie.

Termin realizacji zamówienia nie może przekraczać 30 dni od złożenia przez konsumenta oświadczenia o woli zakupu. W przypadku przekroczenia teminu (30dni) zamówienie uważa się za anulowane (chyba, że klient zdecyduje się oczekiwać dalej na zamówiony przedmiot). W przypadku rezygnacji z oczekiwania zwrot pieniędzy następuje do 3 dni od poinformowania obsługi sklepu

Termin dostawy liczony od momentu wysłania towaru, miarkuje się na 24h do 2 dni roboczych.

4. Przywileje Klientów

4.1. Prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni.

4.1.1. Klient zawierając umowę na odległość, w myśl ustawy (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.) może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 10 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki.

4.1.2. Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży Towaru niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym wraz z kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Konsumenta. 

4.1.3. Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy podmiotów gospodarczych. Prawo do zwrotu nie obejmuje Towarów zapisanych na nośnikach w postaci nagrań audio i audio-wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. 

4.1.4. W przypadku zwrotu lub reklamacji towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi wartość zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.

4.1.5. Brak możliwości odstąpienia od umowy zakupu występuje w wypadku cyfrowej wysyłki przedmiotu lub wykonana usługa jest niemożliwa do cofnięcia z przyczyn technicznych


4.2. Reklamacja w czasie objętym gwarancją.

Reklamacja towaru w czasie objętym gwarancją, sprowadza się do zgłoszenia obsłudze sklepu informacji o usterce, następnie wysłaniu produktu wraz formularzem reklamacyjnym na adres serwisu. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. 

4.3. Niezgodność towaru z warunkami umowy
4.3.1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni. 

4.3.2. Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem formy/trybu wysyłki – odesłanie na adres do zwrotów (podany w górze strony), Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem niezgodności. Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy i wysyłką towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy. Przesyłki wysyłane na koszt firmy  Everytime Michał Czyżowski nie będą odbierane. 

4.4. Uszkodzenia lub braki w transporcie
Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem, a ich reklamacje nie są uznawane.

4.5. Zagubienie przesyłki przez Pocztę
Poczta Polska traktuje przesyłkę jako zagubioną, gdy ta nie dotarła do Klienta po 21 dniach od momentu wysyłki. Niedoręczenie towaru prosimy niezwłocznie zgłaszać obsłudze sklepu.

4.6. Wymiana towaru
W przypadku, gdy rozmiar towaru wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany towaru na prośbę Klienta. Koszty zwrotu i ponownej wysyłki pokrywa kupujący.

5. Ochrona danych osobowych
Dokonując rejestracji w sklepie www.krolestwodziecka.com, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

Firma  Everytime Michał Czyżowski  daje gwarancję przestrzegania zasad Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r oraz gwarancję nieudostępniania ich innym osobom fizycznym i prawnym.

Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie. 


Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) projekty, zdjęcia, opisy oraz struktura i układ graficzny całego sklepu stanowią własność firmy i podlegają prawnej ochronie. Kopiowanie, rozpowszechnianie w całości lub części jest zabronione

Przejdź do strony głównej
Promocje
X-Lander XA America 3w1

X-Lander XA America 3w12 506,00 zł1 950,00 zł

X-Lander XA Antarctica  3w1

X-Lander XA Antarctica 3w12 506,00 zł1 950,00 zł

X-Lander XA Asia 3w1

X-Lander XA Asia 3w12 506,00 zł1 950,00 zł

X-Lander XA Africa 3w1

X-Lander XA Africa 3w12 506,00 zł1 950,00 zł

X-Lander XA Europe 3w1

X-Lander XA Europe 3w12 506,00 zł1 950,00 zł

Tutek Tambero

Tutek Tambero1 599,00 zł1 499,00 zł

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu